Centrálny príjem

Primár:  
MUDr. Jozef Chlebec

jozef.chlebec@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:  
Mgr. Katarína Poradová

katarina.poradova@nemocnicapp.sk

Zoznam pracovníkov:

  • Lekári: MUDr. Šebest Jozef, MUDr. Štefanková Diana
  • Sestry/ZZ: Mgr. Dziaková Barbora, Bc. Fabian Martin, Mgr. Gavláková Lucia, Bc. Gorková Lýdia, Bc. Hričanová Aneta, Bc. Kubovová Monika, Mgr. Martinková Janka, Mgr. Martinková Slávka, Bc. Martonová Anna, Bc. Muthová Katarína, Bc. Sabol Ľubomír, Bc. Selveková Veronika,  Špinerová Anna, Štrbková Anna, Vernarská Jana, Bc. Zeman Dávid, Uhrínová Magdaléna, Bc. Žáčik Filip,
  • PrS: Magura Andrej,
  • Sanitári: Blašková Gabriela, Iždinská Zita, Krmenčíková Gabriela, Murinová Žaneta, Vernarcová Dáša, Sobotovičová Nikola, Benko Michal, Ing. Brejka Matúš, Černý Dávid, Krajňák Marek, Kuchta Marek,  Kupčík Cyril, Sečka Martin, Sedlák Dávid.

Lokalizácia: komplement 2.poschodie

interná ambulancia (č.d. K-006), chirurgická ambulancia (č.d. K-009) a neurologická ambulancia.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 533, 052 / 7125 615

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok 07:00 – 15:30 interná, neurologická, chirurgická  
15:30 – 07:00 interná, chirurgická, neurologická a urologická ako ÚPS
Sobota, Nedeľa dni pracovného voľna 07:00 – 07:00 interná, chirurgická, neurologická a urologická ako ÚPS

Všetci lekári zúčastňujúci sa prevádzky OCP sú buď kmeňoví pracovníci ostatných oddelení nemocnice alebo externí lekári.

Pôsobenie ambulancie:

Oddelenie centrálneho príjmu sa nachádza na 2.poschodí v spojovacej chodbe (komplement).

Ide o komplex kľúčových ambulancií (chirurgická, interná, neurologická a urologická), ktoré sú veľmi dobre prístupné pre mobilných pacientov aj pre zložky záchranného systému. Takisto ďalšia prístupnosť k základným diagnostickým a terapeutickým jednotkám je rýchla, v rámci toho istého poschodia hlavnej budovy. Oddelenie 24 hodín denne zabezpečuje komplexnú urgentnú starostlivosť pre všetky životohrozujúce stavy.

exp_ocp
Pre pacientov nevyžadujúcich hospitalizáciu je k dispozícii 8 expektačných lôžok.

OCP prešlo v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti má priestorové parametre a materiálne vybavenie v súlade s požiadavkami MZ na vybavenie Urgentného príjmu. Najnovšie zrekonštruovaná časť obsahuje urgentnú zákrokovú sálu, expektačnú miestnosť a sociálne zázemie pre lekárov a vedúcu sestru OCP.

zakr_ocp