Urgentný príjem 2. typu

Primár:  
MUDr. Jozef Chlebec

jozef.chlebec@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:  
Mgr. Katarína Poradová

katarina.poradova@nemocnicapp.sk

Zoznam pracovníkov:

  • Lekár: MUDr. Šebest JozefUP
  • Sestry/ZZ: Mgr. Dziaková Barbora, Mgr. Gavláková Lucia, Bc. Gorková Lýdia, Ing. Hričanová Aneta, Bc. Kubovová Monika, Mgr. Martinková Janka, Mgr. Martinková Slávka, Bc. Cvanigová Anna, Bc. Muthová Katarína, Bc. Selveková Veronika, Štrbková Anna, Vernarská Jana, Ing. Vrabcová Veronika, Bc. Zeman Dávid, Uhrínová Magdaléna, Bc. Žáčik Filip, Bc. Ing. Maličký Martin, Bc. Piklová Monika, Bc. Legutký Cyril, Bc. Samuel Tarbaj, Bc. Muszlayová Henrieta, Bc. Kurpašová Ema
  • PrS: Magura Andrej, Kubus Filip, Mezovský Peter, Vanečko Ján, Melnychenko Tetiana, Bednár Denis, Krmenčíková Gabriela, Pacák Marián, Džurníková Iveta, Vartovníková Adriána
  • Sanitári: Blašková Gabriela, Bendíková Silvia, Iždinská Zita, Murinová Žaneta, Vernarcová Dáša, Karafová Danka, Benko Michal, Ing. Brejka Matúš, Černý Dávid, Krajňák Marek, Kuchta Marek,  Kupčík Cyril, Sedlák Dávid, Majerčák Richard, Strachan Dávid, Župník Krištof Ján, Muri Róbert.

Lokalizácia: komplement prízemie

interná ambulancia (č.d. K-006), chirurgická ambulancia (č.d. K-009) a neurologická ambulancia.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 533, 052 / 7125 615

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok 07:00 – 15:30 interná, neurologická, chirurgická  
15:30 – 07:00 interná, chirurgická, neurologická a urologická ako ÚPS
Sobota, Nedeľa dni pracovného voľna 07:00 – 07:00 interná, chirurgická, neurologická a urologická ako ÚPS

Všetci lekári zúčastňujúci sa prevádzky UP sú buď kmeňoví pracovníci ostatných oddelení nemocnice alebo externí lekári.

Pôsobenie:

Urgentný príjem sa nachádza na prízemí spojovacej chodby (komplement) medzi poliklinikou a lôžkovou časťou nemocnice.

Ide o komplex kľúčových ambulancií (chirurgická, interná, neurologická a urologická), ktoré sú veľmi dobre prístupné pre mobilných pacientov aj pre zložky záchranného systému. Takisto ďalšia prístupnosť k základným diagnostickým a terapeutickým jednotkám je rýchla, v rámci toho istého poschodia hlavnej budovy. Oddelenie 24 hodín denne zabezpečuje komplexnú urgentnú starostlivosť pre všetky životohrozujúce stavy.

Pre pacientov nevyžadujúcich hospitalizáciu je k dispozícii 8 expektačných lôžok.

Nový urgent je rozdelený na vysokoprahovú a nízkoprahovú časť. Do oboch častí je samostatný vstup. Ťažké stavy v ohrození života budú záchranári privážať priamo do vysokoprahovej časti. Nachádza sa v nej 1 box intenzívnej traumatologickej starostlivosti, 1 box jednotky všeobecnej intenzívnej starostlivosti a 1 box pre infekčného pacienta.

Nízkoprahová časť je zložená z traumatologickej, chirurgickej, neurologickej a internej ambulancie.