Centrálny príjem

Primár:  
MUDr. Jozef Chlebec

jozef.chlebec@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:  
Mgr. Katarína Poradová

katarina.poradova@nemocnicapp.sk

Zoznam pracovníkov:

  • sestry/ZZ: Bc. Fabian Martin, Mgr. Gavláková Lucia, Bc. Hričanová Aneta, Jamnický Jaroslav, Bc. Kubovová Monika, Mgr. Martinková Slávka, Bc. Martonová Anna, Bc. Sabol Ľubomír, Špinerová Anna, Štrbková Anna, Vernarská Jana, Vrbiarová Anna, Zalubska Ivana, Bc. Zeman Dávid, Uhrínová Magdaléna, Bc. Štoffa Richard, Mgr. Korfantová Monika.
  • ZA: Hudivaniová Marta, Kvasnica Martin
  • sanitári: Blašková Gabriela, Dulovičová Zuzana, Iždinská Zita, Krmenčíková Gabriela, Lesňáková Katarína, Vernarcová Dáša, Benko Michal, Greňa Jozef, Chmiel Samuel, Kosár Gabriel.

Lokalizácia: prízemie hlavnej budovy – komplement

interná ambulancia (č.d. K-006), chirurgická ambulancia (č.d. K-009) a neurologická ambulancia.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 533, 052 / 7125 615

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok 07:00 – 15:30 ambulancie: interná, neurologická, chirurgická  
15:30 – 07:00 interná, chirurgická ako ÚPS
Sobota, Nedeľa dni pracovného voľna 07:00 – 07:00 interná, chirurgická ako ÚPS

Všetci lekári zúčastňujúci sa prevádzky OCP sú buď kmeňoví pracovníci ostatných oddelení nemocnice alebo externí lekári.

Pôsobenie ambulancie:

Oddelenie centrálneho príjmu sa nachádza na prízemí v prístupovej časti hlavnej budovy.

Ide o komplex kľúčových ambulancií (chirurgická, interná, neurologická), ktoré sú veľmi dobre prístupné pre mobilných pacientov aj pre zložky záchranného systému. Takisto ďalšia prístupnosť k základným diagnostickým a terapeutickým jednotkám je rýchla, v rámci toho istého poschodia hlavnej budovy. Oddelenie 24 hodín denne zabezpečuje komplexnú urgentnú starostlivosť pre všetky životohrozujúce stavy.

exp_ocp
Pre pacientov nevyžadujúcich hospitalizáciu je k dispozícii 8 expektačných lôžok.

OCP prešlo v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti má priestorové parametre a materiálne vybavenie v súlade s požiadavkami MZ na vybavenie Urgentného príjmu. Najnovšie zrekonštruovaná časť obsahuje urgentnú zákrokovú sálu, expektačnú miestnosť a sociálne zázemie pre lekárov a vedúcu sestru OCP.

zakr_ocp