Urgentný príjem 2. typu

Primár:  
MUDr. Jozef Chlebec

jozef.chlebec@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:  
Mgr. Katarína Poradová

katarina.poradova@nemocnicapp.sk

Zoznam pracovníkov:

  • Lekár: MUDr. Šebest JozefUP
  • Sestry/ZZ: Mgr. Dziaková Barbora, Mgr. Gavláková Lucia, Bc. Gorková Lýdia, Ing. Hričanová Aneta, Bc. Kubovová Monika, Mgr. Martinková Janka, Mgr. Martinková Slávka, Bc. Muthová Katarína, Bc. Fabian Veronika, Štrbková Anna, Vernarská Jana, Ing. Vrabcová Veronika, Bc. Zeman Dávid, Bc. Žáčik Filip, Ing. Maličký Martin, Bc. Legutký Cyril, Bc. Tarbaj Samuel, Muzslayová Henrieta, Bc. Gago Juraj, Bc. Klinga Peter, Bc. Švarcová Martina, Bc. Benková Kristína, Bc. Šimová Jadrana.
  • PrS: Magura Andrej, Kubus Filip, Mezovský Peter, Vanečko Ján, Melnychenko Tetiana, Krmenčíková Gabriela, Pacák Marián, Majerčák Richard.
  • Sanitári: Blašková Gabriela, Bendíková Silvia, Iždinská Zita, Murinová Žaneta, Vernarcová Dáša, Karafová Danka, Benko Michal, Ing. Brejka Matúš, Krajňák Marek,  Kupčík Cyril, Sedlák Dávid, Muri Róbert, Orlovský Ján, Páleník Roman, Kaňa Marko, Ďurica Daniel.
  • Samostatný odborný referent: Zoričáková Dominika

Lokalizácia: komplement prízemie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 616

Ordinačné hodiny:
Pondelok –  Nedeľa, dni pracovného voľna 07:00 – 07:00

Všetci lekári zúčastňujúci sa prevádzky UP sú buď kmeňoví pracovníci ostatných oddelení nemocnice alebo externí lekári.

Pôsobenie:

Urgentný príjem sa nachádza na prízemí spojovacej chodby (komplement) medzi poliklinikou a lôžkovou časťou nemocnice.

Ide o komplex kľúčových ambulancií (chirurgická, interná, neurologická a urologická), ktoré sú veľmi dobre prístupné pre mobilných pacientov aj pre zložky záchranného systému. Takisto ďalšia prístupnosť k základným diagnostickým a terapeutickým jednotkám je rýchla, v rámci toho istého poschodia hlavnej budovy. Oddelenie 24 hodín denne zabezpečuje komplexnú urgentnú starostlivosť pre všetky životohrozujúce stavy.

Pre pacientov nevyžadujúcich hospitalizáciu je k dispozícii 8 expektačných lôžok.

Nový urgent je rozdelený na vysokoprahovú a nízkoprahovú časť. Do oboch častí je samostatný vstup. Ťažké stavy v ohrození života záchranári privážajú priamo do vysokoprahovej časti. Nachádza sa v nej 1 box jednotky úrazovej neodkladnej starostlivosti, 1 box s tromi lôžkami jednotky akútnej všeobecnej starostlivosti a 1 box pre izoláciu pacienta.

Nízkoprahová časť je zložená z traumatologickej, chirurgickej, urologickej, neurologickej a internej ambulancie.