Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – KARDIOLÓG

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore kardiológia, alebo lekár s vykonaným internistickým kmeňom zaradený do odboru kardiológia
Pracovná náplň: diagnostická a liečebno-preventívna starostlivosť o pacientov OAKJ a kardiologickej ambulancie
Iné výhody: možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
zameranie, odbor:
špecializácia v špecializačnom odbore kardiológia alebo vykonaná postupová skúška – internistický kmeň a zaradenie do odboru kardiológia
Prax: minimálne 3 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Mzdové podmienky (brutto): – základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný alebo čiastočný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

   
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.