Nemocnica Poprad, a. s., s novým CT prístrojom

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie v Nemocnici Poprad má od dnešného dňa nový moderný CT prístroj. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo v utorok za prítomnosti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej.

„K zmene diagnostickej techniky v našej nemocnici došlo skutočne v hodine 12-tej, nakoľko v závere uplynulého roka sme čoraz častejšie starý CT prístroj z roku 2002 opravovali a náš personál bol z tohto dôvodu neustále pod tlakom verejnosti a médií. Nový CT prístroj je preto dobrou správou pre mesto Poprad i celý región, z ktorého prichádzajú naši pacienti. Súčasťou dodávky nového CT prístroja bola kompletná stavebná rekonštrukcia priestorov vrátane elektroinštalačných prác a dodávky klimatizácie nového pracoviska. Na nový CT prístroj PHILIPS Brilliance iCT 256 je 8-ročná záruka, ktorá v sebe zahŕňa aj dodávku a montáž náhradných dielov počas trvania tejto záruky. K prístroju je dodané aj IT riešenie, umožňujúce pripojenie k diagnostickým dátam resp. obrazovej dokumentácii nielen lekárom z iných oddelení našej nemocnice, ale aj lekárom z iných pracovísk s týmto systémom.“, uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Peter Petruš.

“Nový tomograf patrí svojimi vlastnosťami a vybavením do 4. kategórie (CT) s možnosťou získať 256 nasnímaných rezov na jednu plnohodnotnú rotáciu RTG žiariča. V porovnaní s predchádzajúcim prístrojom sa výrazne skráti čas samotného vyšetrenia, čím sa celkovo zvýši počet vyšetrených pacientov. Špičkové technické prednosti ocenia lekári a technický rádiologický personál,“ uviedol primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., Michal Heržák.

Pre pacientov bude najdôležitejšia jeho spoľahlivosť, kapacita vyšetrení za deň a fakt, že prístroj dokáže výrazne znížiť dávku žiarenia, čo je veľmi priaznivé pre pacienta.

Ako ďalej doplnil primár Heržák, k CT prístroju bol okrem iného dodaný aktualizovaný a vylepšený software pre CT virtuálnu kolonoskopiu, ktorú v našej nemocnici vykonávame už niekoľko rokov. Je to nebolestivá vyšetrovacia metóda, ktorá slúži na diagnostiku ochorení hrubého čreva. Terajší software detailne vyhľadá a označí podozrivé útvary, ktoré lekár potom následne vyhodnotí. Podobný software máme aj pre podozrivé alebo patologické ložiská v pľúcnom parenchýme. Taktiež sme získali aj nový software pre perfúzne CT vyšetrenie mozgu.

Dodaný software výrazne napomáha pri diagnostike ochorení, avšak nenahradzuje prácu samotného lekára. Nový prístroj umožní ročne vyšetriť cca o 30 % pacientov viac, ako to bolo v prípade už vyradeného starého CT prístroja z roku 2002.

Úplne nový koncept CT prístroja s integrovaným detektorom typu NanoPanel, ako aj technológie iteratívnych rekonštrukcií (IMR) a tiež všetkých moderných technológií na zníženie radiačnej záťaže (iDose4), zabezpečujú vysokú ochranu pacienta, ako aj personálu, pred účinkami RTG žiarenia. Novým prístrojom je možné dosahovať aj sub-mSv skenovanie pri zachovaní vysokej kvality zobrazovania, čo umožňuje presnejšie stanoviť diagnózu aj u detských pacientov, ktorí sú veľmi citliví na potrebu rýchleho a bezpečného vyšetrenia.

Nový moderný CT prístroj nemocnica získala vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu, ktoré zabezpečovalo v roku 2017 Ministerstvo zdravotníctva SR. Cena za prístroj vrátane osemročného záručného servisu je 1 698 000 Eur s DPH, pričom financovanie je výlučne z vlastných zdrojov nemocnice.

Nemocnica Poprad, a. s., mala doposiaľ k dispozícii dva CT prístroje – prvý bol inštalovaný v roku 2002, druhý v roku 2012. Tento nový CT prístroj nám nahradil najstarší CT prístroj z roku 2002, ktorý nám už po takej dlhej dobe doslúžil . Na spomínaných pracoviskách sa v priemere denne vyšetrí viac ako 60 pacientov. Najčastejšie ide o výkony náročné s 2-3x dlhším skenovacím časom oproti jednoduchším výkonom, z čoho vyplýva aj vyššia opotrebovanosť a záťaž uvedenej techniky a potreba náročnejších servisných zásahov.

Na CT pracoviskách Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., sa najčastejšie vykonávajú nasledovné výkony:

  • vyšetrenie vnútorných orgánov a svalovo- kostrového systému celého tela pomocou počítačovej tomografie (CT) bez alebo po vnútrožilovom podaní kontrastnej látky, nasledovné rekonštrukcie naskenovaných obrázkov v trojrozmernej rovine,
  • vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha, panvy , horných aj dolných končatín (ANGIO CT) pomocou počítačovej tomografie,
  • CT virtuálna kolonoskopia, CT enterografia,
  • punkcia a biopsia patologických útvarov alebo drenáž patologických kolekcií pod CT kontrolou,
  • periradikulárna terapia (PRT), ozonoterapia alebo facetová blokáda pod CT kontrolou.