Voľné pracovné miesta

LEKÁR PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA – ŠPECIALISTA – GARANT

 

Pracovná funkcia: lekár pracovného lekárstva
Pracovná náplň: diagnostická a preventívna činnosť lekára v ambulancii pracovnej zdravotnej služby 
Iné výhody: možnosť ubytovania, DDP
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
– špecializácia v odbore pracovné lekárstvo
Prax: minimálne 5 rokov
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania pri diagnostike pacientov v ambulancii pracovnej zdravotnej služby
Mzdové podmienky (brutto): Lekár so špecializáciou

– základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo 10 000,00 € pri úväzku 1,0 za podmienky, že v Nemocnici Poprad, a.s. odpracuje minimálne 2 roky
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk