Obmedzenia na parkovisku pred detskou poliklinikou

V úvode pracovného týždňa (7.10. – 13.10.) dôjde z dôvodu začatia stavebných a rekonštrukčných prác v rámci projektu IROP pod názvom “Zvýšenie produktivity a energetickej efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby” k obmedzeniam a dočasnému zníženiu kapacity parkovacích miest na parkovisku pred detskou poliklinikou.
 
Zároveň dôjde k dlhotrvajúcim obmedzeniam v areáli pred centrálnym príjmom. V tejto časti areálu bude umožnené len parkovanie pre sanitné vozidlá a imobilných pacientov. Parkovacie miesta pre imobilných pacientov budú presunuté na opačnú stranu smerom k poliklinike.
 
Prosíme preto ctenú verejnosť, návštevníkov, pacientov, klientov o trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení.