Nemocnica Poprad, a. s., prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu nového koronavírusu

Nemocnica Poprad, a. s., prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu nového koronavírusu COVID-19. Opatrenia nadobúdajú účinnosť v priebehu piatku 13.3.2020 a začínajúceho víkendu. Platiť budú až do odvolania. 

Vstup do nemocnice bude pre verejnosť a vozidlá RZP, RLP možný len cez hlavný vstup nemocnice, pri ktorom musí každý vstupujúci prejsť kontrolou telesnej teploty, musí informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní pred vstupom do nemocnice, a taktiež o možných kontaktoch s osobami, ktoré navštívili krajiny zahraničia, aj s uvedením konkrétnej krajiny. Návštevník musí tiež informovať personál aký je účel jeho návštevy nemocnice.

Nemocnica Poprad, a. s., bude poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe. Všetky plánované operačné a ambulantné výkony sa rušia. Preto žiadame pacientov, klientov, návštevníkov nemocnice, aby dôkladne zvážili potrebu osobnej návštevy lekára, prípadne, aby sa telefonicky informovali o ďalšom postupe, preobjednali, a predpísanie liekov požadovali výhradne elektronicky.

V rámci ďalších opatrení platí naďalej na jednotlivých oddeleniach prísny zákaz návštev, zákaz vychádzania pacientov z oddelení, okrem plánovaných vyšetrení mimo priestorov oddelenia. Prijaté boli aj karanténne opatrenia.

Žiadame návštevníkov nemocnice, aby nevstupovali do administratívnych priestorov nemocnice a na administratívne úkony využívali výhradne elektronickú komunikáciu a telefonický kontakt, prípadne aby doručenie písomných dokladov realizovali formou poštových zásielok.

Novinový stánok pri hlavnom vchode nemocnice bude až do odvolania zatvorený.

Nemocničný bufet bude fungovať len pre potreby zamestnancov.

Vo verejnom záujme zároveň prosíme o rešpektovanie a prísne dodržiavanie týchto mimoriadnych opatrení.