Aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s Covid-19

V nemocnici platí naďalej až do odvolania zákaz návštev. Pokiaľ je to nutné, príbuzní môžu veci pre pacienta odovzdať personálu. Stále platí používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zvýšená dezinfekcia rúk, zvýšená dezinfekcia povrchov a priestorov a povinnosť triáže v ambulanciách. Návštevníkov nemocnice prosíme o používanie ochranného rúška a dezinfekciu rúk, najmä po otváraní dverí, prostriedkami umiestnenými v ich blízkosti.

Ďalšie informácie nájdete na uvzsr.sk