POKYNY PRE PACIENTOV A PRÍBUZNÝCH PRI OCHORENÍ COVID-19 A LIEČBE

Ministerstvo zdravotníctvo reagovalo na pandémiu COVID-19 vytvorením viacerých štandardov pre špecifickú liečbu a dodržiavanie proti epidemických opatrení. Metodické usmernenia ministerstva zdravotníctva nájde odborná aj široká verejnosť priamo na stránke ministerstva https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia alebo stránke www.standardnepostupy.sk. Vzhľadom na neustále prebiehajúce štúdie a intenzívny výskum v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sú dokumenty priebežne prepracovávané a aktualizované. Taktiež ministerstvo zriadilo stránku www.covidvnemocniciach.sk, ktorá je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov. Aj prostredníctvom tejto stránky sa dostanú jej návštevníci k aktuálnym štandardným postupom a usmerneniam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pokyny pre pacientov a ich príbuzných pri ochorení COVID-19 poskytujú jednoduchý návod, ktorý prispeje k liečbe ochorenia v domácom prostredí. Uvádza sa čím by mala byť vybavená domácnosť, ako používať pulzný oxymeter, tlakomer či teplomer. Zároveň tento dokument popisuje lieky je vhodné užívať a čím podporiť imunitný systém. V neposlednom rade sú v materiáli aj informácie kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.

Štandardný postup pre lekára aj pacienta.pdf