BEZPLATNÉ AG TESTOVANIE LEN DO ŠTVRTKA, OD PIATKA AG TESTOVANIE PRE SAMOPLATCOV

Bezplatné antigénové testovanie bude v Mobilnom odberovom mieste (MOM) Nemocnice Poprad bolo ukončené v júni. Aktuálne poskytujeme antigénové testy pre samoplatcov. Cena testu je 10 €. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti priamo v Mobilnom odberovom mieste alebo bezhotovostne pokladni Nemocnice Poprad (do 14.30 hod.).

Antigénové testovanie realizujeme počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 (posledný odber) v Mobilnom odberovom mieste v areáli Nemocnice Poprad (od hlavného vchodu nemocnice vedú biele šípky až do MOM). Na testovanie sa môžete objednať telefonicky na 052/7125 574 alebo sa dostaviť osobne bez objednania.

Výsledok testovania platný na území SR  je zapísaný do aplikácie Covidpass a zároveň vydávaný na mieste. Na požiadanie je možné ho vystaviť aj v anglickom alebo nemeckom jazyku