NEUROFYZIOLOGICKÁ AMBULANCIA JE PRESŤAHOVANÁ

Neurofyziologická ambulancia pri Neurologickom oddelení (USG, EEG) je od 1.9.2021 presťahovaná do poliklinickej časti Nemocnice Poprad na 1. poschodí, číslo dverí P117 (v priestoroch bývalej diabetologickej ambulancie).

Objednávanie pacientov na vyšetrenie len telefonicky na telefónnom čísle 052 / 7125 824.