Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – GERIATRICKÉ ODDELENIE

Pracovná funkcia: lekár – špecialista – geriatrické oddelenie
Pracovná náplň: diagnostická a preventívna činnosť lekára geriatrického oddelenia
Iné výhody: možnosť ubytovania, DDP
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
– vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
– špecializácia v odbore geriatria,
Prax: minimálne 5 rokov
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania pri diagnostike pacientov geriatrického oddelenia
Mzdové podmienky (brutto): – základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0 
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

   
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.