•RÝCHLY RT-PCR TEST NA COVID-19

OBJEDNAŤ SA

Objednať sa môžete tu: 

Návod na používanie rezervačného portálu.pdf

Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní od 7.00 do 12.00 hod. 

Mobilné odberové miesto sa nachádza v zadnej časti areálu Nemocnice Poprad, a. s. Od hlavného vchodu do nemocnice postupujte po bielych šípkach namaľovaných na chodníku až k testovaciemu miestu. Samotné vyšetrenie odobratej vzorky realizujú laboratória Klinickej mikrobiológie Nemocnice Poprad, a. s.

Výsledok testu Vám bude zaslaný emailom vo forme zašifrovanej správy v priebehu jednej hodiny od odobratia vzorky. Na jej otvorenie bude nevyhnutný kód, ktorý zašleme vo forme SMS na Vaše telefónne číslo. Dávajte si preto pozor na správne vyplnenie rezervácie.