Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – PSYCHIATER

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore psychiatria
Náplň práce: vykonávanie špecializovaných diagnostických a liečebno– preventívnych činností na psychiatrickej ambulancii vrátane vykonávania konziliárnej činnosti v rámci nemocnice
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
zameranie, odbor: špecializácia v špecializačnom odbore psychiatria
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Ponúkaný plat  (brutto):
Lekár so špecializáciou: 
– základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou v odbore psychiatria 10 000,00 € pri úväzku 1,0 za podmienky, že v Nemocnici Poprad, a.s. odpracuje minimálne 2 roky
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojovtel.: 052/7125 589 ,
mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.