Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – psychiater

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore psychiatria
Náplň práce: vykonávanie špecializovaných diagnostických a liečebno– preventívnych činností na psychiatrickej ambulancii vrátane vykonávania konziliárnej činnosti v rámci nemocnice
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
zameranie, odbor: špecializácia v špecializačnom odbore psychiatria
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Ponúkaný plat  (brutto): od 3500,00 €
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov

tel.: 052/7125 589 ,
mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.