VZDELÁVANIE PRE ZVYŠOVANIE KVALITY STAROSTLIVOSTI O NAŠICH NAJMENŠÍCH PACIENTOV!

Zdravotné sestry z novorodeneckého oddelenia a jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov absolvovali dvojdňový základný kurz Bazálnej stimulácie podľa Prof. Dr. FRÖHLICHA.
Bazálna stimulácia je jednou z ošetrovateľských a liečebných metód. Naše kolegyne sa venujú tým najmenším a najkrehkejším pacientom, u ktorých sa princípy bazálnej stimulácie uplatňujú najmä pri polohovaní, pri pôsobení dotykových, vestibulárnych, zvukových a svetelných podnetoch, pri masážach a hygiene, ale aj pri kŕmení. Teší nás, že takýmto spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti o našich pacientov.