POZOR! DETSKÁ ÚPS A DETSKÁ (PRÍJMOVÁ) AMBULANCIA PRESŤAHOVANÉ!

POZOR! Dnes sme presťahovali ďalšiu ambulanciu. Detskú ÚPS (ústavná pohotovostná služba) a detskú (príjmovú) ambulanciu, ktoré boli v komplemente na 2. poschodí nájdete na novom mieste. Rodičia nájdu pomoc pre detských pacientov na 8. poschodí v časti komplement, oproti detskému oddeleniu.