Rádiológia

Personál

Primár:
 
MUDr. Michal Heržák
V rokoch 1994 – 2000 absolvoval LF UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpil na Rádiologické oddelenie NsP Š. Kukuru v Michalovciach, kde pracoval od 9/2000 do 3/2001, v čase 4/2001 – 12/2001 absolvoval ZVS, po nej sa vrátil späť na Rádiologické oddelenie NsP Š. Kukuru v Michalovciach, kde pracoval do 8/2002. Od 9/2002 pracuje na ODIR Nemocnice Poprad, a.s. a od 6/2008 vykonával funkciu zástupcu primára. V 11/2008 získal špecializáciu v odbore rádiológia. V súčasnom období je zaradený do subšpecializačného štúdia v odbore intervenčná rádiológia. Zároveň od 8/2003 pracuje v Hokejovom klube Poprad ako športový lekár dorastencov a juniorov. Od 05/2018 primár ODIR Nemocnice Poprad, a.s.
Zástupca primára:
 
MUDr. Gabriela Kusková
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Atestácia: I. a II. stupňa rádiológia
Certifikát: certifikovaná pracovná činnosť mamodiagnostika v rádiológii

Vedúci rádiologický technik:
 
Bc. František Rosina
Vzdelanie: SZŠ odbor rádiologický laborant (diplomovaný rádiologický asistent)
atestácia v odbore rádiodiagnostika (PŠŠ)
VOŠ (bakalárske štúdium)

Lekári:
 
MUDr. Lucia Bálintová  
Vzdelanie: LF UK v Martine
Atestácia: rádiológia
MUDr. Katarína Bukovinská  
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
MUDr. Alexandra Eichlerová  
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
MUDr. Ladislav Ferko  
Vzdelanie: Lekárska fakulta v Plzni Univerzity Karlovej v Prahe
MUDr. Žaneta Goleňová  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
MUDr. Jana Handžáková Hollá  
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Atestácia: rádiológia
MUDr. Silvia Harabinová
 
Vzdelanie: 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
MUDr. Jozef Kalinaj  
MUDr. Simona Mráziková
 
MUDr. Andrej Onuška
 
MUDr. Andrej Petras  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Atestácia: I. a II. stupňa rádiodiagnostika
 
MUDr. Barbora Petrasová  
MUDr. Martin Sciranka  
Vzdelanie: LF UK v Bratislave
Atestácia: rádiológia
MUDr. Peter Spodník  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
MUDr. Zuzana Vasilová  
Vzdelanie: Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
Atestácia: rádiológia
MUDr. Viera Verbóová  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach