Metabolická oftalmologická ambulancia

Lekári:  
prim. MUDr. Mária Michalková

maria.michalkova@nemocnicapp.sk

MUDr. Lívia Javorská, PhD.  

Sestry:
 
Valéria Kováčová  
Bc. Mária Sedláčková  


Lokalizácia:
komplement 1. poschodie, číslo dverí 118

Telefonický kontakt: 052 / 7125 424

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 07:30 – 12:30

Pôsobenie ambulancie:

  • diagnostika a terapia metabolických ochorení sietnice ( DM – DR) laserová liečba sietnice,
  • ďalej realizácia YAG laserov, OCT, FAG vyšetrení

Prístrojové vybavenie:

  • ND YAG laser – Optimis,
  • ALK laser – Pascal,
  • ALK laser – HGM,
  • OCT – Stratus
  • FAG – fluoresceínová angiografia – digitálny systém Medmont DV 2000,
  • Macuscop