Archív – 2013

Nadlimitné zákazky 2013

P.č. Názov zákazky Tovar/služba/práca Postup vo VO Predpokl. hodnota zákazky (€ bez DPH) Úspešný uchádzač Zmluvná cena
(€ bez DPH)
1. Servis – CT systém Philips XCT BrightView S verejná súťaž 255 000.- S&T Slovakia s.r.o., Bratislava 265 530.-
2. Servis – CT systém Ingenuity Brilliance S verejná súťaž 432 350.- S&T Slovakia s.r.o., Bratislava 432 350.-
3. Komplex zdrav.prístrojov pre Urologické odd. T verejná súťaž 1 037 500.-  ROTARO s.r.o., Košice  1 099 165.-
4. Kontrastné látky T verejná súťaž 129 500.- Bracco Imaging Sl. s.r.o., Bratislava MED-ART s.r.o., Nitra 102 333.-
24 416.-
5. Zemný plyn T verejná súťaž 500 000.- RWE GAS Slovensko, Bratislava 519 734.-